Phân tích thị trường Crypto ngày 15/9/2021

Tổng vốn hóa thị trường đã tăng từ mức hỗ trợ. Ngoài ra, Bitcoin đã tăng từ mức 44k. Thị trường vẫn tăng miễn là tổng vốn hóa thị trường giữ trên mức hỗ trợ 2 nghìn tỷ USD. Chúng ta đang thấy sự phục hồi tốt trên thị trường crypto.


Bitcoin đã kiểm tra vùng kháng cự 47k3 và hiện đang giao dịch xung quanh mức 47k. Nến ngày cũng đóng cửa trên 47k, đây là một dấu hiệu tốt. Bitcoin Golden cross đã xảy ra, MA 50 hiện đang nằm trên MA 200. Như vậy, chúng ta cũng đã chứng kiến sự hồi phục mạnh của Bitcoin và bây giờ chờ đợi vào sự hồi phục từ phía altcoins.

Comments (No)

Leave a Reply